Zbiory fotograficzne i księgozbiór

Ponad 300 tysięcy fotografii.

W zbiorach Muzeum znajduje się ponad 300 tysięcy negatywów, fotografii i albumów, w których zdięcia zachowane są we własnym kontekście.

Od zabytkowych do współczesnych

Kolekcja fotografii obejmuje ponad sto lat historii, głównie z okresów:

XX wiek, w tym z okresu I wojny światowej
Walk o niepodległość
20-lecia międzywojennego
II wojny światowaej i życia na obczyźnie

Mają one przede wszystkim charakter militarny, ale dotyczą również działalności politycznej, cywilnej i szkolnej.

W Instytucie znajduje się również zbiór książek historycznych.

Podobnie jak w innych działach Instytutu, zbiory podlegają programowi konserwacji.

Fotografie

Niżej przedstawione fotografie pokazują zakres czasu, który obejmują koleckje Muzeum oraz wydarzenia i tematy w nich ujęte.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Użycie zdjęć podlega licencji.

Albumy i kroniki

 

Częścią zbiorów muzealnych są albumy i kroniki, w których zatrzymany jest pierworodny wygląd fotografii, ich opisów i opracowań graficznych. Albumy i kroniki pochodzą z jednostek wojskowych z okresu drugiej wojny światowej i ich związków kombatanckich oraz z różnych instytucji i organizacji powojennych.

Wesprzyj Nas

Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego jest organizacją charytatywną zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii (nr 312168). Nasza działalność zależy od składek członkowskich, donacji, darowizn i zapisów testamentowych.