Zasoby Archiwalne On-line

Zasób archiwalny został podzielony na zespoły, w ramach kilku grup tematycznych. Najogólniej możemy mówić o podziale na pion cywilny i wojskowy. W obrębie zespołów występują także serie i podzespoły. Jednostki archiwalne to pojedyncze teczki, w których znajdują się poszczególne dokumenty. Sygnatury archiwalne służące do wyszukiwania pojedynczych dokumentów mogą się składać z liter i cyfr arabskich oraz rzymskich, których przykłady podano poniżej:

C = Kroniki jednostek
C.56/I = Kronika 1 Samodzielnej Kompanii Commando/2 Batalion Komandosów Zmotoryzowanych, 23.09.1942 – 01.06.1947
KOL = Spuścizny osób prywatnych i organizacji emigracyjnych
KOL.1 = gen. Władysław Sikorski
R = Rozkazy dzienne jednostek Polskich Sił Zbrojnych
R.11 = Rozkazy dzienne pociąg pancerny „E” (Nr 4), 10.12.1940 – 30.08.1943

Przeszukaj Archiwum

Wesprzyj Nas

Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego jest organizacją charytatywną zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii (nr 312168). Nasza działalność zależy od składek członkowskich, donacji, darowizn i zapisów testamentowych.