Zasoby Archiwalne On-line

Zasób archiwalny został podzielony na zespoły, w ramach kilku grup tematycznych. Najogólniej możemy mówić o podziale na pion cywilny i wojskowy. W obrębie zespołów występują także serie i podzespoły. Jednostki archiwalne to pojedyncze teczki, w których znajdują się poszczególne dokumenty. Sygnatury archiwalne służące do wyszukiwania pojedynczych dokumentów mogą się składać z liter i cyfr arabskich oraz rzymskich, których przykłady podano poniżej:

C = Kroniki jednostek
C.56/I = Kronika 1 Samodzielnej Kompanii Commando/2 Batalion Komandosów Zmotoryzowanych, 23.09.1942 – 01.06.1947
KOL = Spuścizny osób prywatnych i organizacji emigracyjnych
KOL.1 = gen. Władysław Sikorski
R = Rozkazy dzienne jednostek Polskich Sił Zbrojnych
R.11 = Rozkazy dzienne pociąg pancerny „E” (Nr 4), 10.12.1940 – 30.08.1943

Przeszukaj Archiwum

 • A. (numeracja arabska) - Dokumenty cywilnych urzędów rządowych, 1919 - 1991
  • Inwentarze: A.5 - Akta Rady Narodowej RP i Rady RP z lat 1939-1991.
  • Inwentarze: A.6 - Akta Delegatury Rządu RP dla Spraw Polskich na Wschodzie 1943-1946.
  • Inwentarze: A.7 - Ambasada RP w ZSRR, Kujbyszew, 1941-1943
   • Dokumenty: A.7.307 - Opieka Społeczna
  • Inwentarze: A.8 - Akta Biura Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 1937-1939.
  • Inwentarze: A.9 - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
  • Inwentarze: A.10 - Ministerstwo Informacji i Dokumentacji
  • Inwentarze: A.11 - Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  • Inwentarze: A.12 - Ambasada RP w Londynie, 1919-1945
  • Inwentarze: A.13 - Poselstwo RP w Belgradzie i przy Rządzie Jugosłowianskim, 1922-1945
  • Inwentarze: A.14 - Komitet Obywatelski Odbudowy M. Stołecznego Warszawy (w Londynie), 1944-1947
  • Inwentarze: A.15 - Ministerstwo Skarbu, 1942-1944
  • Inwentarze: A.16 - Konsulat Generalny RP w Jerozolimie, 1930-1945
  • Inwentarze: A.17 - Światowy Związek Polaków z Zagranicy (Światpol), 1940-1962
  • Inwentarze: A.18 - Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej, 1941-1949
  • Inwentarze: A.19 - Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego - Akta, 1940-1991
  • Inwentarze: A.20 - Ministerstwo Sprawiedliwości, Dział Ogólny 1939-1973
  • Inwentarze: A.21 - Ministerstwo Prac Kongresowych, 1939-1945
  • Inwentarze: A.22 - Zrzeszenie Studentów Polaków w Szwecji, 1942-1961
  • Inwentarze: A.23 - Delegatura Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Indiach, 1943-1946
  • Inwentarze: A.24 - Kierownictwo II Okręgu Szkolnego w Hanoverze, 1945-1950
  • Inwentarze: A.25 - Konsulat Generalny RP w Dublinie, 1929-1945
  • Inwentarze: A.26 - Ambasada RP w Bukareszcie, 1927-1945
  • Inwentarze: A.27 - Konsulat RP w Bukareszcie, Rumunia, 1930-1940
  • Inwentarze: A.28 - Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Lesku, 1920-1939
  • Inwentarze: A.29 - Poselstwo RP w Sofii, 1919-1941
  • Inwentarze: A.30 - Konsulat RP w Uzhorodzie, Węgry, 1939-1940
  • Inwentarze: A.31 - Konsulat RP w Kiszyniowie, Rumunia, 1930-1931
  • Inwentarze: A.32 - Poselstwo RP w Atenach, Grecja, 1933-1940
  • Inwentarze: A.33 - Sąd Obywatelski na Węgrzech, 1940
  • Inwentarze: A.34 - Komisja Ochrony Mienia Polskiego na Węgrzech, 1940
  • Inwentarze: A.35 - Prezydium Rady Ministrów (przed 1939 rokiem), 1926-1939
  • Inwentarze: A.36 - Poselstwo RP Teheran, 1945
  • Inwentarze: A.37 - Ministerstwo Przemysłu, Handlu i Żeglugi, 1937, 1939-1945
  • Inwentarze: A.38 - Delegatura Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Nairobi, 1944-1945
  • Inwentarze: A.39 - RP w Ottawie, Kanada, 1941-1954
  • Inwentarze: A.40 - Konsulat RP w Czerniowcach, Rumunia, 1939-1940
  • Inwentarze: A.41 - Delegat RP do Ligi Narodów, 1931-1934
  • Inwentarze: A.42 - Konsulat Generalny RP w Londynie, 1915-1946
  • Inwentarze: A.43 - Komendant Główny Policji Państwowej
  • Inwentarze: A.44 - Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej
   • Dokumenty: A.44.48 - A.44.48
   • Dokumenty: A.44.49 - A.44.49
   • Dokumenty: A.44.52 - A.44.52
   • Dokumenty: A.44.53 - A.44.53
   • Dokumenty: A.44.56 - A.44.56
   • Dokumenty: A.44.115 - A.44.115
   • Dokumenty: A.44.117 - A.44.117
   • Dokumenty: A.44.119 - A.44.119
   • Dokumenty: A.44.122 - A.44.122
   • Dokumenty: A.44.123 - A.44.123
   • Dokumenty: A.44.183 - A.44.183
   • Dokumenty: A.44.184 - A.44.184
   • Dokumenty: A.44.249 - A.44.249
   • Dokumenty: A.44.250 - A.44.250
   • Dokumenty: A.44.252 - A.44.252
   • Dokumenty: A.44.277 - A.44.277
   • Dokumenty: A.44.297 - A.44.297
   • Dokumenty: A.44.302 - A.44.302
   • Dokumenty: A.44.304 - A.44.304
   • Dokumenty: A.44.307 - A.44.307
   • Dokumenty: A.44.310 - A.44.310
   • Dokumenty: A.44.317 - A.44.317
   • Dokumenty: A.44.324 - A.44.324
   • Dokumenty: A.44.330 - A.44.330
   • Dokumenty: A.44.401 - A.44.401
   • Dokumenty: A.44.409 - A.44.409
   • Dokumenty: A.44.412 - A.44.412
   • Dokumenty: A.44.415 - A.44.415
   • Dokumenty: A.44.416 - A.44.416
   • Dokumenty: A.44.417 - A.44.417
   • Dokumenty: A.44.422 - A.44.422
   • Dokumenty: A.44.423 - A.44.423
   • Dokumenty: A.44.429 - A.44.429
   • Dokumenty: A.44.439 - A.44.439
   • Dokumenty: A.44.478 - A.44.478
   • Dokumenty: A.44.501 - A.44.501
   • Dokumenty: A.44.513 - A.44.513
   • Dokumenty: A.44.519 - A.44.519
   • Dokumenty: A.44.536 - A.44.536
   • Dokumenty: A.44.550 - A.44.550
   • Dokumenty: A.44.644 - A.44.644
   • Dokumenty: A.44.708 - A.44.708
   • Dokumenty: A.44.729 - A.44.729
   • Dokumenty: A.44.745 - A.44.745
   • Dokumenty: A.44.756 - A.44.756
   • Dokumenty: A.44.838 - A.44.838
   • Dokumenty: A.44.847 - A.44.847
   • Dokumenty: A.44.851 - A.44.851
  • Inwentarze: A.45 - Poselstwo RP w Madrycie, Hiszpania, 1932-1968
  • Inwentarze: A.46 - Ambasada RP w Paryżu (Emigracja), 1944-1950
  • Inwentarze: A.47 - Poselstwo RP w Lizbonie, Portugalia, 1940-1950
  • Inwentarze: A.48 - Kancelaria Cywilna i Gabinet Wojskowy Prezydenta RP, 1939-1991
  • Inwentarze: A.49 - Konsulat Generalny w Tel-Avivie, Palestyna, 1927-1945
  • Inwentarze: A.50 - Poselstwo RP w Kairze, 1928-1942
  • Inwentarze: A.51 - Poselstwo RP przy Rządzie Norweskim w Londynie i w Oslo (Poselstwo Rządu RP na Emigracji), 1943-1945, 1954
  • Inwentarze: A.52 - Konsulat RP w Brukseli, Belgia, 1945-1947
  • Inwentarze: A.53 - Poselstwo RP w Brukseli, Belgia, 1940-1945
  • Inwentarze: A.54 - Konsulat RP w Lyonie, Francja, 1938-1940, 1944-1945
  • Inwentarze: A.55 - Emigracyjne Ministerstwo Obrony Narodowej, 1945-1990 zobacz A.XII.89
  • Inwentarze: A.56 - Konsulat Generalny RP w Zagrzebiu, Jugosławia, 1939-1940
  • Inwentarze: A.57 - Najwyższa Izba Kontroli, 1939-1992
  • Inwentarze: A.58 - Bank Polski, 1924-1945
  • Inwentarze: A.59 - Konsulat Generalny RP w Chicago, USA, 1922-1945
  • Inwentarze: A.60 - Ambasada RP w Rzymie, 1921-1939
   • Dokumenty: A.60 - Ambasada RP w Rzymie, 1921-1939
  • Inwentarze: A.61 - Konsulat Generalny RP w Rzymie, 1928-1940
  • Inwentarze: A.62 - Poselstwo RP w Hawanie, 1935-1955
  • Inwentarze: A.63 - Polish Information Centre in Chicago, 1940-1945
  • Inwentarze: A.64 - Konsulat RP w Heerlen, Holandia, 1945-1946
  • Inwentarze: A.65 - Ministerstwo Spraw Emigracji, 1956-1991
  • Inwentarze: A.66 - Ministerstwo Spraw Krajowych, 1978-1990
  • Inwentarze: A.67 - Rada Pomocy uchodźcom polskim
  • Inwentarze: A.68 - Konsulat RP w Manchester, 1937-1945
  • Inwentarze: A.69 - Komisja Likwidacyjna Rządu RP na uchodźstwie, 1990-1992
  • Inwentarze: A.71 - Kurator Mas Spadkowych, 1944-1962
  • Inwentarze: A.72 - Poselstwo RP przy Rządzie Czechosłowackim na Obczyźnie, 1941-1945
  • Inwentarze: A.73 - Interim Treasury Committee for Polish Affairs, 1942-1949
  • Inwentarze: A.74 - Delegatura Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Palestynie, 1942-1945
  • Inwentarze: A.75 - Polski Czerwony Krzyż, Oddział w Palestynie, 1940-1947
  • Inwentarze: A.76 - Rada Naczelna Uchodźstwa Polskiego w Palestynie, 1941-1950
  • Inwentarze: A.77 - Katolickie Duszpasterstwo Polskie w Palestynie, 1863-1911, 1936-1958
  • Inwentarze: A.78 - Sąd Obywatelski w Londynie, 1945-1975
  • Inwentarze: A.79 - Ministerstwo dla Spraw Obywateli Polskich na Obczyźnie
  • Inwentarze: A.80 - Konsulat Generalny RP w Madrycie
 • A. (numeracja rzymska) - Polskie Siły Zbrojne
  • Inwentarze: A.I - Wojsko Polskie 1938-1939
  • Inwentarze: A.II - Akta Z Kampanii 1939 roku
  • Inwentarze: A.III - Akta z Obozów Internowanych 1939-1940
   • Dokumenty: A.III.1 - Dowództwo Obozów WP na terenie Rumunii
   • Dokumenty: A.III.2 - Dowództwo Piechoty Zgrupowania WP Okręgu Tulcea
   • Dokumenty: A.III.3 - Delegatura WP Okręgu Internowania Tulcea
   • Dokumenty: A.III.4 - Tymczasowa Komenda Obozu Oficerskiego przy 22 Pułku Piechoty w Targoviste
   • Dokumenty: A.III.5 - Obozy internowania na Węgrzech
   • Dokumenty: A.III.6 - Obozy internowania na Litwie
   • Dokumenty: A.III.7 - Obozy internowania na Łotwie
  • Inwentarze: A.IV - Armia Polska we Francji, 1939 - 1940
   • Dokumenty: A.IV.1 - Oddział III (Operacyjno-Wyszkoleniowy) Sztabu Naczelnego Wodza
   • Dokumenty: A.IV.16 - Dowództwo 3 Pułku Piechoty (Grenadierów), 1939 - 1940
  • Inwentarze: A.XII - Sztab NW i MSWojsk/MON
   • Dokumenty: A.XII.1 - Kancelaria Przyboczna Naczelnego Wodza
   • Dokumenty: A.XII.2 - Kwatera Polowa Naczelnego Wodza
   • Dokumenty: A.XII.45 - Zastępca Szefa Sztabu NW, do Spraw Ogólnych
   • Dokumenty: A.XII.63 - Attaché wojskowy w Budapeszcie
   • Dokumenty: A.XII.64 - Attaché wojskowy w ZSRR
   • Dokumenty: A.XII.68 - Inspektorat Wyszkolenia
   • Dokumenty: A.XII.76 - Attaché wojskowy w Helsinkach
  • Inwentarze: A.VII - Polskie Siły Zbrojne w ZSRR
   • Dokumenty: A.VII.13 - 7 Dywizja Piechoty
 • B – Maszynopisy, Rękopisy I Relacje (1939)
  • Inwentarze: B.I - Relacje z Kampanii 1939 roku
   • Dokumenty: B.I - Relacje z Kampanii 1939 roku
  • Inwentarze: B - Wykaz polskich uchodźców na terenie Indii, 1943-1948
   • Dokumenty: B - Wykaz polskich uchodźców na terenie Indii, 1943-1948
 • C - Oddziałowe Kroniki i Dzienniki Działań
  • Inwentarze: C - Oddziałowe Kroniki i Dzienniki Działań
   • Dokumenty: C - Oddziałowe Kroniki i Dzienniki Działań
  • Inwentarze: C -
   • Dokumenty: C -
 • KOL - Kolekcje osobowe i organizacji na uchodźstwie
  • Inwentarze: KOL.1 - Kolekcja - gen. broni Władysław Sikorski (1881-1943),
  • Inwentarze: KOL.2 - Kolekcja - amb. Józef Lipski (1894-1958),
  • Inwentarze: KOL.150 - Kolekcja - rtm. Zygmunt Godyń (1910-1979),
  • Inwentarze: KOL.207 - Kolekcja - płk dypl. Jan Emisarski (1896-1986),
  • Inwentarze: KOL.271 - Korporacja Akademicka Konwent Polonia
  • Inwentarze: KOL.658 - Kolekcja - Halina Martinowa
  • Inwentarze: KOL. 4 - ppłk. dypl. Zygmunt Borkowski (1894-1976)
   • Dokumenty: KOL. 4 - ppłk. dypl. Zygmunt Borkowski (1894-1976)
  • Inwentarze: KOL.131 - MACZKÓW (HAREN) ZARZĄD MIEJSKI
   • Dokumenty: KOL.131 - MACZKÓW (HAREN) ZARZĄD MIEJSKI
  • Inwentarze: KOL.138 - Kolekcja płk dypl. W. Bąkiewicza
   • Dokumenty: KOL.138 - Kolekcja płk dypl. W. Bąkiewicza
  • Inwentarze: KOL.212 - GEN. JERZY WOŁKOWICKI
   • Dokumenty: KOL.212 - GEN. JERZY WOŁKOWICKI
  • Inwentarze: KOL.323 - Kolekcja - Józef Ignacy Kraszewski
   • Dokumenty: KOL.323 - Kolekcja - Józef Ignacy Kraszewski
  • Inwentarze: KOL.778 - PPOR. REZ. JAN SMOSARSKI
   • Dokumenty: KOL.778 - PPOR. REZ. JAN SMOSARSKI
 • LOT.A - Polskie Siły Powietrzne (1938 - 1947)
  • Inwentarze: LOT.A.V - Akta Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii, 1938 - 1947
   • Dokumenty: LOT.A.V.37 - Dywizjon Bombowy 305
   • Dokumenty: LOT.A.V.51 - Dywizjon Myśliwski 307
   • Dokumenty: LOT.A.V.55 - Dywizjon Myśliwski 317
   • Dokumenty: LOT.A.V.82 - Warsztat remontowy Nr 1 RAF Sealand
   • Dokumenty: LOT.A.V.84 - 72 Jednostka Napraw i Zaopatrzenia PSP
   • Dokumenty: LOT.A.V.98 - Album fotograficzny Polskich Sił Powietrznych
 • MAR.A - Polska Marynarka Wojenna, 1925 - 1947
  • Inwentarze: MAR.A.II - Marynarka Wojenna w czasie kampanii 1939
   • Dokumenty: MAR.A.II.4 - Morski Dywizjon Lotniczy 1939
   • Dokumenty: MAR.A.II.6 - Obrona Westerplatte 1939
  • Inwentarze: MAR.A.IV - Marynarka Wojenna we Francji 1939 - 1940
   • Dokumenty: MAR.A.IV.1 - Organizacja i prace KMW w Paryżu
   • Dokumenty: MAR.A.IV.2 - Batalion Szkolny MW we Francji
   • Dokumenty: MAR.A.IV.3 - Akta Gospodarcze KMW
  • Inwentarze: MAR.A.V - Marynarka Wojenna w Wielkiej Brytanii 1939 - 1947
   • Dokumenty: MAR.A.V.4 - Oddział planowania KMW
   • Dokumenty: MAR.A.V.9 - Attache Morski i Ekspert Morski w Sztokholmie
   • Dokumenty: MAR.A.V.16 - ORP "Błyskawica”
 • PISM - Wykaz poległych i zmarłych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na obczyźnie w latach 1939-1946, Londyn 1952
  • Inwentarze: PISM - Wykaz poległych i zmarłych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na obczyźnie w latach 1939-1946, Londyn 1952
   • Dokumenty: PISM - Wykaz poległych i zmarłych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na obczyźnie w latach 1939-1946, Londyn 1952
 • PRM - Akta Prezydium Rady Ministrów, 1939 - 1991.
  • Inwentarze: PRM - Prezydium Rady Ministrów. Osobiste archiwum premiera 1939 - 1945.
   • Dokumenty: PRM - Prezydium Rady Ministrów. Osobiste archiwum premiera 1939 - 1945.
  • Inwentarze: PRM.E - Archiwa przyjęte w 1991 roku z tzw. "Zamku" przy Eaton Place, włącznie z powojennego okresu rządu RP na uchodźstwie (1940 - 1990).
  • Inwentarze: PRM.K - Prezydium Rady Ministrów. Archiwum Kancelarii 1939 - 1990. W tym zespole znajdują się protokoły posiedzeń Rady Ministrów RP za lata 1939 - 1990
   • Dokumenty: PRM.K - Prezydium Rady Ministrów. Archiwum Kancelarii 1939 - 1990. W tym zespole znajdują się protokoły posiedzeń Rady Ministrów RP za lata 1939 - 1990
  • Inwentarze: PRM.L - Prezydium Rady Ministrów. Archiwum Liebermanowej.
   • Dokumenty: PRM.L - Prezydium Rady Ministrów. Archiwum Liebermanowej.
  • Inwentarze: PRM.Z - Akta Prezydium Rady Ministrów. Specjalny Sekretariat premiera, tzw. Archiwum J. Zarańskiego
   • Dokumenty: PRM.Z - Akta Prezydium Rady Ministrów. Specjalny Sekretariat premiera, tzw. Archiwum J. Zarańskiego
 • R - Rozkazy dzienne
  • Inwentarze: R - Rozkazy dzienne
   • Dokumenty: R - Rozkazy dzienne

Wesprzyj Nas

Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego jest organizacją charytatywną zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii (nr 312168). Nasza działalność zależy od składek członkowskich, donacji, darowizn i zapisów testamentowych.