Zarządzanie

Członkowie rzeczywiści i zarząd

 

Instytut jest zarządzany przez 80 członków rzeczywistych mających prawo głosu. Wybierają oni dyrektorów powierniczych, z prezesem na czele, którzy kierują Instytutem na co dzień. Zarząd wybiera członków rzeczywistych.

Prezesi

Prezesami Zarządu byli kolejno:

– Profesor dr Stanisław Stroński (1945 – 1951),
– Generał dywizji prof. dr Marian Kukiel (1951 – 1965),
– Ambasador dr Edward Raczyński (1965-1976),
– Inżynier Stanisław Leśniowski (1977 – 1979),
– Rotmistrz Ryszard Dembiński (1979 – 2003),
– Inżynier Krzysztof Barbarski (2003 – ).

Dyrektorzy powiernicy

Dyrektorami powiernikami są obecnie:

Krzysztof Barbarski – Prezes,
Krzysztof de Berg – Wiceprezes,

Tatiana de Berg,
Barbara Gabriel – Skarbnik Honorowy,

Antoni Gudiens,
Artur Kawończyk,

Jan Korwin-Szymanowski,
Marek Mrozek,

Wojciech Nosalik,
Krzysztof Nowakowski,

Jan Tarczyński,
Bogusław Wereszczyński – Sekretarz Spółki.

Wesprzyj Nas

Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego jest organizacją charytatywną zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii (nr 312168). Nasza działalność zależy od składek członkowskich, donacji, darowizn i zapisów testamentowych.