Wesprzyj nas

Wesprzyj Nas

Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego jest organizacją charytatywną zarejestrowaną pod numerem 312168. Poza skromnymi funduszami pozyskiwanymi dzięki własnej działalności, dalsze istnienie Instytutu jest całkowicie uzależnione od składek członkowskich, darowizn i spadków. Dzięki Państwa szczodrości możemy kontynuować naszą pracę.

Członkostwo

Aby zostać członkiem wspierającym należy uiścić opłatę roczną w wysokości £10. W przypadku członkostwa dożywotniego należy wnieść jednorazową opłatę w wysokości £100. W obu przypadkach prosimy postępować zgodnie z linkiem DONATE LINK, zwracając uwagę na rodzaj członkostwa. Podatnicy z Wielkiej Brytanii proszeni są o wypełnienie formularza GIFT AID LINK. Wymienione wyżej formularze można też wydrukować i wypełnione wraz z czekiem przesłać do Instytutu.

Darowizny

W celu przekazania darowizny na rzecz Instytutu prosimy o skorzystanie z LINKU DAROWIZNY. Podatnicy z Wielkiej Brytanii proszeni są o wypełnienie formularza GIFT AID LINK. Wymienione wyżej formularze można też wydrukować i wypełnione wraz z czekiem przesłać do Instytutu. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie datki.

Zapisy testamentowe

Pamięć o IPMS w Państwa testamencie przyczyni się do rozpowszechniania wkładu Polski w historię, a w szczególności jej wkład w II wojnę światową oraz zachowania go dla przyszłych pokoleń. Spadek można przekazać na nasze fundusze ogólne (co jest przez nas preferowane) lub na działalność konkretnego departamentu albo wybranego projektu realizowanego przez Instytut.

Wolontariat

Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego docenia pracę wolontariuszy i jest niezwykle dumny z ogromnej liczby ludzi poświęcających swój czas i umiejętności na przestrzeni wszystkich lat. Wolontariusze są kluczowi dla naszej przyszłości i pracy. Nasi wolontariusze pomagają w opiece nad zbiorami archiwalnymi i muzealnymi, ożywiając ich historie.

Uważamy, że wolontariat w IPMS powinien być pożyteczny i jednocześnie sprawiać przyjemność. Zależy nam także na tym, aby każdy z wolontariuszy mógł czerpać satysfakcję z pracy.

Wolontariat w naszej placówce jest całkowicie elastyczny – w zależności od czasu, który wolontariusz może poświęcić oraz potrzeb departamentu, w którym chciałby pomóc. Osoby zainteresowane wolontariatem w Instytucie prosimy o kontakt w celu odbycia wstępnej rozmowy z jednym z naszych powierników.