Studium Polski Podziemnej

Studium Polski Podziemnej (SPP) zostało założone w Londynie w 1947 roku. Jest to instytucja archiwalno-badawcza, która gromadzi materiały historyczne dotyczące Polskiego Państwa Podziemnego (administracji cywilnej i Armii Krajowej) w okresie II wojny światowej. Wśród jej działaczy byli: gen. Tadeusz Bór-Komorowski, płk Kazimierz Iranek-Osmecki, gen. Antoni Chruściel, Tadeusz Żenczykowski, gen. Tadeusz Pełczyński oraz wielu innych czołowych działaczy polskiego podziemia z czasów wojny.

W ciągu blisko siedemdziesięciu pięciu lat SPP odwiedziło tysiące ludzi. Są wśród nich historycy wojskowości, politycy, dziennikarze, a także członkowie rodzin, dla których pamięć o Polskim Państwie Podziemnym i Armii Krajowej jest znacząca.

Studium przede wszystkim zawdzięcza swój nieprzerwany rozwój, dobrowolnemu wysiłkowi, zaangażowaniu i wytrwałości trzech pokoleń polskich emigrantów i uchodźców zamieszkałych w Wielkiej Brytanii. Najbardziej przyczyniła się do tego Pani Halina Czarnocka, która przez wiele lat pełniła jednocześnie funkcję sekretarza i archiwisty, a ostatnio prezesa SPP.

W 1988 roku SPP połączyło się z Instytutem Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego, zachowując wewnętrzną autonomię pracy.

W SPP znajduje się bezcenny zbiór archiwaliów i biblioteka dotycząca Polskiego Państwa Podziemnego, w tym materiały odnośnie Oddziału VI i Cichociemnych.

W celu skorzystania z archiwum prosimy o kontakt:

adres – 11 Leopold Road, Ealing, London W5 3PB
tel. +44 (0)208 992 6057 +44 (0)208 992 6057
Website – https://www.studium.org.uk/index.php/en/

Wesprzyj Nas

Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego jest organizacją charytatywną zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii (nr 312168). Nasza działalność zależy od składek członkowskich, donacji, darowizn i zapisów testamentowych.