A. (numeracja rzymska) - Polskie Siły Zbrojne A.XII Sztab NW i MSWojsk/MON

Urzędnicy cywilni w MON A. (numeracja rzymska) – Polskie Siły Zbrojne A.XII Sztab NW i MSWojsk/MON