A. (numeracja arabska) - Dokumenty cywilnych urzędów rządowych, 1919 - 1991 A.53 Poselstwo RP w Brukseli, Belgia, 1940-1945

Poselstwo RP w Brukseli, Belgia, 1940-1945 A. (numeracja arabska) – Dokumenty cywilnych urzędów rządowych, 1919 – 1991 A.53 Poselstwo RP w Brukseli, Belgia, 1940-1945