A. (numeracja arabska) - Dokumenty cywilnych urzędów rządowych, 1919 - 1991 A.30 Konsulat RP w Uzhorodzie, Węgry, 1939-1940

Konsulat RP w Uzhorodzie, Węgry, 1939-1940 A. (numeracja arabska) – Dokumenty cywilnych urzędów rządowych, 1919 – 1991 A.30 Konsulat RP w Uzhorodzie, Węgry, 1939-1940