A. (numeracja rzymska) - Polskie Siły Zbrojne A.VII Polskie Siły Zbrojne w ZSRR

7 Dywizja Piechoty PSZ z ZSRR. Spisy pochowanych na cmentarzach w Narpaj, Kenimech, Kermine i Stacja Kermine ze szkicami, 1942 A. (numeracja rzymska) – Polskie Siły Zbrojne A.VII Polskie Siły Zbrojne w ZSRR