Gromadzenie – Zabezpieczanie – Udostępnianie

Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego

Wyjątkowa kolekcja polskich pamiątek historycznych i dokumentów

MuzeumArchiwum

Instytut Polski i
Muzeum im. gen. Sikorskiego

Instytut to największa w Europie Zachodniej instytucja, która koncentruje się na historii Polski pierwszej połowy XX wieku. Od powstania w 1945 roku do upadku komunizmu w 1989 roku Instytut był jednym z miejsc na świecie, gdzie nieocenzurowana historia Polski była przekazywana opinii publicznej.

Archiwum IPMS

To największe polskie zbiory archiwalne poza krajem, które liczą około 2 kilometrów bieżących akt obejmujących różne aspekty historii Polski.

Muzeum

To bardzo różnorodny zbiór artefaktów historycznych.

Archiwum filmowe i dźwiękowe

To ponad 1300 rolek nagrań filmowych i dźwiękowych.

Zbiory fotograficzne i księgozbiór

To tysiące negatywów i fotografii, setki książek w tym także starodruki, kroniki i albumy.

Głównym celem Instytutu jest gromadzenie, opracowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie. Zapraszamy do prowadzenia badań naukowych i genealogicznych oraz zwiedzania. Rozpiętość i różnorodność naszych zbiorów często jest zaskakująca. Pragniemy przybliżyć Państwu bogactwo historii Polski. Dla niektórych z naszych gości to podróż w czasy, o których opowiadali ich rodzice i dziadkowie. Dla innych jest to spotkanie z namacalnymi reliktami przeszłości, o których słyszeli lub czytali. Mamy nadzieję, że to doświadczenie poruszy Państwa i zainspiruje do dalszych poszukiwań.

W korzystaniu ze zbiorów archiwalnych pomogą Państwu nasi pracownicy w Archiwum. Po Muzeum oprowadzą Państwa przewodnicy, którzy przybliżą historię i wymowę zbiorów muzealnych prezentowanych na stałej i czasowych ekspozycjach.

W zbiorach Instytutu każdy może odnaleźć coś interesującego, zarówno naukowiec jak i pasjonat historii.

Aby dowiedzieć się więcej o Instytucie i zobaczyć przykłady naszych zbiorów, zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami.

Zapraszamy!

Kolekcje w Instytucie 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Użycie zdjęć podlega licencji.

Archiwum IPMS

   Zobacz więcej…

Muzeum

    Zobacz więcej…

Archiwum filmowe i dźwiękowe

Zobacz więcej…

Zbiory fotograficzne i księgozbiór

Zobacz więcej…