A. (numeracja rzymska) - Polskie Siły Zbrojne A.III Akta z Obozów Internowanych 1939-1940

Wykazy internowanych nadsyłane przez obozy internowanych, 1939-1940 A. (numeracja rzymska) – Polskie Siły Zbrojne A.III Akta z Obozów Internowanych 1939-1940