A. (numeracja rzymska) - Polskie Siły Zbrojne A.III Akta z Obozów Internowanych 1939-1940

Sprawozdanie z działalności przedstawicielstwa internowanych żołnierzy polskich na Węgrzech, 1940-1945 A. (numeracja rzymska) – Polskie Siły Zbrojne A.III Akta z Obozów Internowanych 1939-1940