A. (numeracja rzymska) - Polskie Siły Zbrojne A.XII Sztab NW i MSWojsk/MON

Sprawozdania z kontroli, 1943-1945 A. (numeracja rzymska) – Polskie Siły Zbrojne A.XII Sztab NW i MSWojsk/MON