KOL - Kolekcje osobowe i organizacji na uchodźstwie KOL.138 Kolekcja płk dypl. W. Bąkiewicza

Spis rodzin wojskowych, wywiezionych do ZSRR (ułożony alfabetycznie w czterech teczkach, piąta z uzupełnieniami. Uwaga: na końcu każdej teczki również jest uzupełnienie do liter objętych w danej teczce. Wszystkie teczki zostały połączone w jeden plik KOL – Kolekcje osobowe i organizacji na uchodźstwie KOL.138 Kolekcja płk dypl. W. Bąkiewicza