A. (numeracja rzymska) - Polskie Siły Zbrojne A.XII Sztab NW i MSWojsk/MON

Oficerski Sąd Honorowy dla Generałów A. (numeracja rzymska) – Polskie Siły Zbrojne A.XII Sztab NW i MSWojsk/MON