KOL - Kolekcje osobowe i organizacji na uchodźstwie KOL.138 Kolekcja płk dypl. W. Bąkiewicza

Lista ewakuowanych z ZSRR rodzin polskich w sierpniu 1942. Litery F -M. Uwaga: Archiwum nie posiada kolejnego tomu z literami od N do Z. Prawdopodobnie nie został on nigdy opublikowany KOL – Kolekcje osobowe i organizacji na uchodźstwie KOL.138 Kolekcja płk dypl. W. Bąkiewicza