KOL - Kolekcje osobowe i organizacji na uchodźstwie KOL.138 Kolekcja płk dypl. W. Bąkiewicza

Lista ewakuowanych z ZSRR rodzin polskich w sierpniu 1942. Litery A -E KOL – Kolekcje osobowe i organizacji na uchodźstwie KOL.138 Kolekcja płk dypl. W. Bąkiewicza