A. (numeracja rzymska) - Polskie Siły Zbrojne A.XII Sztab NW i MSWojsk/MON

Korespondencja, 1943-1945, A. (numeracja rzymska) – Polskie Siły Zbrojne A.XII Sztab NW i MSWojsk/MON