KOL - Kolekcje osobowe i organizacji na uchodźstwie KOL. 4 ppłk. dypl. Zygmunt Borkowski (1894-1976)

Kolekcja ppłk. dypl. Zygmunta Borkowskiego (1894-1976) teczka 2 – Urzędowa i prywatna korespondencja, raporty i notatki, 1942-1943, 1946, 1966 KOL – Kolekcje osobowe i organizacji na uchodźstwie KOL. 4 ppłk. dypl. Zygmunt Borkowski (1894-1976)