KOL - Kolekcje osobowe i organizacji na uchodźstwie KOL. 4 ppłk. dypl. Zygmunt Borkowski (1894-1976)

Kolekcja ppłk. dypl. Zygmunta Borkowskiego (1894-1976) teczka 1 – Urzędowa i prywatna korespondencja, szyfry i raporty, 1939-1941 KOL – Kolekcje osobowe i organizacji na uchodźstwie KOL. 4 ppłk. dypl. Zygmunt Borkowski (1894-1976)