A. (numeracja rzymska) - Polskie Siły Zbrojne A.XII Sztab NW i MSWojsk/MON

Inspektorat do Spraw Zarządu Wojskowego A. (numeracja rzymska) – Polskie Siły Zbrojne A.XII Sztab NW i MSWojsk/MON