A. (numeracja rzymska) - Polskie Siły Zbrojne A.III Akta z Obozów Internowanych 1939-1940

Dokumentacja dotycząca walk z Armią Czerwoną oraz sytuacja w obozach internowania na Litwie (Kalwaria, Wytkowyszek, Witkomierz) i pismo “Kalwariat” A. (numeracja rzymska) – Polskie Siły Zbrojne A.III Akta z Obozów Internowanych 1939-1940