A. (numeracja arabska) - Dokumenty cywilnych urzędów rządowych, 1919 - 1991 A.44 Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej

Biuletyn informacyjny i informacje dla placówek, 1946 A. (numeracja arabska) – Dokumenty cywilnych urzędów rządowych, 1919 – 1991 A.44 Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej