A. (numeracja arabska) - Dokumenty cywilnych urzędów rządowych, 1919 - 1991 A.8 Akta Biura Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 1937-1939.

Akta Biura Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 1937-1939. A. (numeracja arabska) – Dokumenty cywilnych urzędów rządowych, 1919 – 1991 A.8 Akta Biura Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 1937-1939.