Wytyczne polityki Rządu i Kraju, II.1941-IX.1943

Wytyczne polityki Rządu i Kraju, II.1941-IX.1943 PRM – Akta Prezydium Rady Ministrów, 1939 – 1991. PRM.Z Akta Prezydium Rady Ministrów. Specjalny Sekretariat premiera, tzw. Archiwum J. Zarańskiego

Korespondencja z Waszyngtonu, I – XI.1944

Korespondencja z Waszyngtonu, I – XI.1944 PRM – Akta Prezydium Rady Ministrów, 1939 – 1991. PRM.Z Akta Prezydium Rady Ministrów. Specjalny Sekretariat premiera, tzw. Archiwum J. Zarańskiego

Podróż Premiera do Moskwy, XII.1941-VIII.1944

Podróż Premiera do Moskwy, XII.1941-VIII.1944 PRM – Akta Prezydium Rady Ministrów, 1939 – 1991. PRM.Z Akta Prezydium Rady Ministrów. Specjalny Sekretariat premiera, tzw. Archiwum J. Zarańskiego

Druga podróż Premiera do Moskwy, VI – XI.1944

Druga podróż Premiera do Moskwy, VI – XI.1944 PRM – Akta Prezydium Rady Ministrów, 1939 – 1991. PRM.Z Akta Prezydium Rady Ministrów. Specjalny Sekretariat premiera, tzw. Archiwum J. Zarańskiego