Depesze krajowe, X.1944-IV.1945

Depesze krajowe, X.1944-IV.1945 PRM – Akta Prezydium Rady Ministrów, 1939 – 1991. PRM Prezydium Rady Ministrów. Osobiste archiwum premiera 1939 – 1945.