Raporty Ogólne, 1941-1943

Raporty Ogólne, 1941-1943 A. (numeracja rzymska) – Polskie Siły Zbrojne A.XII Sztab NW i MSWojsk/MON