Dział ogólny materiały

Dział ogólny materiały A. (numeracja arabska) – Dokumenty cywilnych urzędów rządowych, 1919 – 1991 A.9 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych