Kopia powyższego sprawozdania

Kopia powyższego sprawozdania A. (numeracja arabska) – Dokumenty cywilnych urzędów rządowych, 1919 – 1991 A.7 Ambasada RP w ZSRR, Kujbyszew, 1941-1943

Delegatura w Samarkandzie – depesze, 1942

Delegatura w Samarkandzie – depesze, 1942 A. (numeracja arabska) – Dokumenty cywilnych urzędów rządowych, 1919 – 1991 A.7 Ambasada RP w ZSRR, Kujbyszew, 1941-1943