Zakłady opieki, 16/02/1943

Zakłady opieki, 16/02/1943 A. (numeracja arabska) – Dokumenty cywilnych urzędów rządowych, 1919 – 1991 A.7 Ambasada RP w ZSRR, Kujbyszew, 1941-1943