Ministerstwo Spraw Emigracji, 1956-1991

Ministerstwo Spraw Emigracji, 1956-1991 A. (numeracja arabska) – Dokumenty cywilnych urzędów rządowych, 1919 – 1991 A.65 Ministerstwo Spraw Emigracji, 1956-1991