Poselstwo RP w Hawanie, 1935-1955

Poselstwo RP w Hawanie, 1935-1955 A. (numeracja arabska) – Dokumenty cywilnych urzędów rządowych, 1919 – 1991 A.62 Poselstwo RP w Hawanie, 1935-1955