Najwyższa Izba Kontroli, 1939-1992

Najwyższa Izba Kontroli, 1939-1992 A. (numeracja arabska) – Dokumenty cywilnych urzędów rządowych, 1919 – 1991 A.57 Najwyższa Izba Kontroli, 1939-1992