Poselstwo RP w Kairze, 1928-1942

Poselstwo RP w Kairze, 1928-1942 A. (numeracja arabska) – Dokumenty cywilnych urzędów rządowych, 1919 – 1991 A.50 Poselstwo RP w Kairze, 1928-1942