Poselstwo RP w Lizbonie, Portugalia, 1940-1950

Poselstwo RP w Lizbonie, Portugalia, 1940-1950 A. (numeracja arabska) – Dokumenty cywilnych urzędów rządowych, 1919 – 1991 A.47 Poselstwo RP w Lizbonie, Portugalia, 1940-1950