Ambasada RP w Paryżu (Emigracja), 1944-1950

Ambasada RP w Paryżu (Emigracja), 1944-1950 A. (numeracja arabska) – Dokumenty cywilnych urzędów rządowych, 1919 – 1991 A.46 Ambasada RP w Paryżu (Emigracja), 1944-1950