Poselstwo RP w Madrycie, Hiszpania, 1932-1968

Poselstwo RP w Madrycie, Hiszpania, 1932-1968 A. (numeracja arabska) – Dokumenty cywilnych urzędów rządowych, 1919 – 1991 A.45 Poselstwo RP w Madrycie, Hiszpania, 1932-1968