Mniejszości w Polsce (patrz 409), 1938

Mniejszości w Polsce (patrz 409), 1938 A. (numeracja arabska) – Dokumenty cywilnych urzędów rządowych, 1919 – 1991 A.44 Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej