Sytuacja w Kraju, 1951-1952

Sytuacja w Kraju, 1951-1952 A. (numeracja arabska) – Dokumenty cywilnych urzędów rządowych, 1919 – 1991 A.44 Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej