Dzienniki Ustaw RP, 1940-1944

Dzienniki Ustaw RP, 1940-1944 A. (numeracja arabska) – Dokumenty cywilnych urzędów rządowych, 1919 – 1991 A.44 Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej