Sprawy wojskowe 2 Korpusu, 1946

Sprawy wojskowe 2 Korpusu, 1946 A. (numeracja arabska) – Dokumenty cywilnych urzędów rządowych, 1919 – 1991 A.44 Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej