Opieka nad Polakami, 1944

Opieka nad Polakami, 1944 A. (numeracja arabska) – Dokumenty cywilnych urzędów rządowych, 1919 – 1991 A.44 Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej