Przesyłki kurierskie, 1938

Przesyłki kurierskie, 1938 A. (numeracja arabska) – Dokumenty cywilnych urzędów rządowych, 1919 – 1991 A.44 Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej

Przesyłki kurierskie, 1946

Przesyłki kurierskie, 1946 A. (numeracja arabska) – Dokumenty cywilnych urzędów rządowych, 1919 – 1991 A.44 Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej

Przesyłki kurierskie, 1947-1948

Przesyłki kurierskie, 1947-1948 A. (numeracja arabska) – Dokumenty cywilnych urzędów rządowych, 1919 – 1991 A.44 Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej