Informacje od placówek, 1946

Informacje od placówek, 1946 A. (numeracja arabska) – Dokumenty cywilnych urzędów rządowych, 1919 – 1991 A.44 Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej

Placówki afiliowane do Ambasady, 1947

Placówki afiliowane do Ambasady, 1947 A. (numeracja arabska) – Dokumenty cywilnych urzędów rządowych, 1919 – 1991 A.44 Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej