Ordery, odznaczenia i godności, 1953

Ordery, odznaczenia i godności, 1953 A. (numeracja arabska) – Dokumenty cywilnych urzędów rządowych, 1919 – 1991 A.44 Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej

Ordery, odznaczenia i godności, 1954

Ordery, odznaczenia i godności, 1954 A. (numeracja arabska) – Dokumenty cywilnych urzędów rządowych, 1919 – 1991 A.44 Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej

Ordery, odznaczenia i godności, 1955

Ordery, odznaczenia i godności, 1955 A. (numeracja arabska) – Dokumenty cywilnych urzędów rządowych, 1919 – 1991 A.44 Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej

Ordery, odznaczenia i godności, 1956

Ordery, odznaczenia i godności, 1956 A. (numeracja arabska) – Dokumenty cywilnych urzędów rządowych, 1919 – 1991 A.44 Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej

Ordery, odznaczenia i godności, 1957

Ordery, odznaczenia i godności, 1957 A. (numeracja arabska) – Dokumenty cywilnych urzędów rządowych, 1919 – 1991 A.44 Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej