Życzenia, zaproszenia, kondolencje, 1966

Życzenia, zaproszenia, kondolencje, 1966 A. (numeracja arabska) – Dokumenty cywilnych urzędów rządowych, 1919 – 1991 A.44 Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej

Życzenia, zaproszenia, kondolencje, 1967

Życzenia, zaproszenia, kondolencje, 1967 A. (numeracja arabska) – Dokumenty cywilnych urzędów rządowych, 1919 – 1991 A.44 Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej

Życzenia, zaproszenia, kondolencje, 1968

Życzenia, zaproszenia, kondolencje, 1968 A. (numeracja arabska) – Dokumenty cywilnych urzędów rządowych, 1919 – 1991 A.44 Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej

Życzenia, zaproszenia, kondolencje, 1969

Życzenia, zaproszenia, kondolencje, 1969 A. (numeracja arabska) – Dokumenty cywilnych urzędów rządowych, 1919 – 1991 A.44 Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej

Życzenia, zaproszenia, kondolencje, 1970

Życzenia, zaproszenia, kondolencje, 1970 A. (numeracja arabska) – Dokumenty cywilnych urzędów rządowych, 1919 – 1991 A.44 Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej