Rok Jubileuszowy, 1950

Rok Jubileuszowy, 1950 A. (numeracja arabska) – Dokumenty cywilnych urzędów rządowych, 1919 – 1991 A.44 Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej

Obchody i uroczystości, 1949

Obchody i uroczystości, 1949 A. (numeracja arabska) – Dokumenty cywilnych urzędów rządowych, 1919 – 1991 A.44 Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej