Duszpasterstwo polskie za granicą, 1946

Duszpasterstwo polskie za granicą, 1946 A. (numeracja arabska) – Dokumenty cywilnych urzędów rządowych, 1919 – 1991 A.44 Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej