Drugi Sobór Watykański – Sesja II, 1962

Drugi Sobór Watykański – Sesja II, 1962 A. (numeracja arabska) – Dokumenty cywilnych urzędów rządowych, 1919 – 1991 A.44 Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej

Drugi Sobór Watykański – Sesja IV, 1962

Drugi Sobór Watykański – Sesja IV, 1962 A. (numeracja arabska) – Dokumenty cywilnych urzędów rządowych, 1919 – 1991 A.44 Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej

Komunikaty prasowe II Soboru, 1962

Komunikaty prasowe II Soboru, 1962 A. (numeracja arabska) – Dokumenty cywilnych urzędów rządowych, 1919 – 1991 A.44 Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej

Concilio Ecumenico Vaticano II, 1965

Concilio Ecumenico Vaticano II, 1965 A. (numeracja arabska) – Dokumenty cywilnych urzędów rządowych, 1919 – 1991 A.44 Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej