Paszporty, 1964

Paszporty, 1964 A. (numeracja arabska) – Dokumenty cywilnych urzędów rządowych, 1919 – 1991 A.44 Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej

Sprawy wojskowe 2 Korpusu, 1946

Sprawy wojskowe 2 Korpusu, 1946 A. (numeracja arabska) – Dokumenty cywilnych urzędów rządowych, 1919 – 1991 A.44 Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej

Dzienniki Ustaw RP, 1940-1944

Dzienniki Ustaw RP, 1940-1944 A. (numeracja arabska) – Dokumenty cywilnych urzędów rządowych, 1919 – 1991 A.44 Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej

Sytuacja w Kraju, 1951-1952

Sytuacja w Kraju, 1951-1952 A. (numeracja arabska) – Dokumenty cywilnych urzędów rządowych, 1919 – 1991 A.44 Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej