RP w Ottawie, Kanada, 1941-1954

RP w Ottawie, Kanada, 1941-1954 A. (numeracja arabska) – Dokumenty cywilnych urzędów rządowych, 1919 – 1991 A.39 RP w Ottawie, Kanada, 1941-1954